2007-09-15

Konsten att förbereda draggning med flaggaDragg är en sorts lättare ankare, som ofta används för att dragga – det vill säga, leta efter saker på sjöbottnar, till exempel piratskatter eller borttappade mobiltelefoner. Om man draggar skall man alltid ha en flagga till hands som man kan hissa upp någonstans så att det syns att man draggar. Man kan även dragga på krogen och då kallas det för att ragga och ankaret ersätts då vanligen med en romgrogg som oftast är så stark att raggarbrudarna blir alldeles vimmelkantiga och inte så sällan hamnar i sjön. Då får man dragga efter bruden från en båt. Viktigt är att man då har en flagga till hands som man kan hissa upp någonstans så att det syns att man draggar. En sån flagga har jag alltid med mig. När jag inte draggar får flaggan stå och vila sig mot mina böcker bakom fåtöljen.

Nyligen: , , , , , ,

Inga kommentarer: