2007-09-19

Navigare necesse est, vivere non est necesse
Den här gossen har jag känt sedan han var en skägglös liten pilt. Den väna damen som kramar om gossen har jag känt sedan länge eftersom hon är min hustru Kerstin. Gossen är den felande länken som knyter samman den mäktiga Völsungasagan med Folkungasagan. Sedan lång tid har forskare varit helt oense huruvida sagan om Ragnar Lodbroks föräktenskapliga dotter Ylva skulle vara hans dotter med Kraka, som i själva verket hette Aslög och som var dotter till sköldmön Brynhild och kung Sigurd Fafnesbane. Vad som nu kommit i dagen är att Folke Filbyter under sina härjningar som viking träffade Kraka/Aslög ett par månader innan Ragnar Lodbrok mötte henne på stranden. Folkes möte med Kraka resulterade i ett barn, en dotter, som gavs namnet Ylva.

Sagan om Ylva är inte så välkänd att forskare tidigare brytt sig om att studera den. Det lilla man tidigare vetat om henne är hennes möte med Allfadern Odin som varit en välkänd saga som berättats för barnen under midvinternatten. Men nu vet man bättre. Folke Filbyter och Krakas barn lever i allra högsta välmåga än i denna dag. En viking som härjar i moderna farvatten och som bär namnet Christiern Vittfarne. För den vetgirige serveras här sagan om Ylvas möte med Odin

Nyligen: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: