2006-08-30

Homeless - Hemlös

Vems ansvar, vems skyldighet och vems fel?

Till Stockholms Hemlösas Förening

Vad har hänt, sedan den stora debatten, lördagen den 29 januari, år 2000 då Alice Bah var debattledare. Inbjudna var samtliga partier i Stockholm och branschfolk, hemlösa och allmänhet. Som jag ser det har ingenting hänt. Det är värre än någonsin. Jag har i alla fall sparat min inledning, så man har något från dået att jämföra nuet med!
Länk till min inledning

1 kommentar:

Willy sa...

Vi ligger alla i rännstenen, men somliga av oss tittar på stjärnorna.