2006-09-18

Navigare necesseNu är vardagen åter. Valet är över och vår gamla kapten Persson har blivit utbytt. Nu har vi bara varandra. Låt oss därför hålla ihop. Den viktigaste förändring som kommer att ske inom kort är att alla fyrar åter skall bemannas nattetid och att även trötta gamla pirater skall ha rätt till vård och omsorg när de inte längre orkar befara de sju haven!

Inga kommentarer: