2007-02-26

In the Beginning - God created Max Hobstig

In the Beginning - God created Max Hobstig

Mitt första minne från tiden innan jag var född är en lång resa i färger och ett ljud och en bang som avslutade resan. Sen minns jag att jag vaknade upp i ett vitt rum. Jag var helt ensam i rummet. När tittade mig omkring hittade jag en dräkt som jag tog på mig och öppnade en dörr och steg ut på en liten skiva. Jag minns att jag blev helt salig och började hoppa runt på skivan. Men någon mor eller far fanns inte. Det enda jag såg var stoff från stjärnor som i en virvlande dans blinkade och blänkte varthän jag än såg.


Dessa 5 underbara damer tillhör landets främsta naturvetenskapliga elit

Får man skämta om så allvarliga saker som om hur man själv blev till? Det självklara svaret borde naturligtvis bli ett rungande JA! Så länge man talar om små blommor och om surrande bin eller om Carl von Linnés Sexualsystem går det nog bra. Om man går en aning längre och antyder något om Per Oscarssons version, om pappas korv i mammas gryta, skulle det börja gnissla rent betänkligt hos moralväktarna. Skulle man trots detta gnissel våga ta upp Marlena Ivarsson i sammanhanget borde det bli ett himla oväsen och halva kristenheten skulle helt säkert börja tala i tungor om osedlighet och moraliskt förfall. En del skulle börja skriva insändare och andra skulle inleda hungerstrejk utanför riksdagshuset och kräva moralisk upprustning i hela landet. Några få skulle helt säkert ta lagen i egna händer och kräva mitt huvud på ett fat, som man gjorde med Johannes, och ropa: Korsfäst, korsfäst den gemene lögnaren!

För att undvika all denna landsomfattande söndring ber jag alla upprörda känslor att sansa sig en aning och göra mig en endaste liten tjänst innan mitt huvud trillar av och man korsfäster resten. Klicka på Enter på bilden överst och stilla er kort. Lyssna till de himmelska musikanterna och inse att jag blev till på ett helt annat sätt än vad som brukar vara vanligt eftersom jag varken har mor eller far, utan blev till av stjärnstoff i den tomma tomma rymden.

Om: , , , ,

5 kommentarer:

Elisabeth sa...

Somliga stjärnor lyser starkare på himlen än andra. Det måste varit ifrån stoffet från en sådan du kom till.

Tanning Lotion sa...

That looks like a great place to visit.
Tanning Lotion

Blackout sa...

*Applåder och hurra-rop* :-)

Profeten sa...

I begynnelsen fanns Ordet och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Blackout sa...

Av alla språk som finns är det talade Ordet det som säger minst.
Med ord kan man säga "jag älskar dig" samtidigt som kropp och tonfall visar det motsatta och detta är exceptionellt för människan, ingen annan biologisk varelse talar med så kluven tunga.
Så Ordet ger jag inte ett vitten för, dessutom kom det till långt efter begynnelsen :-)