2007-09-20

Max Hobstig informerar om sin copyright
Jag tillhör den lilla lilla skara dårar som publicerar mer än vad som är vettigt på ett forum som Internet. Under åren har det blivit en del publiceringar i andra forum som tidningar å sånt. Det kan alltså vara av vikt att tillkännage min syn på copyright. Jag ser positivt på att andra snor sådant som jag publicerat. Jag säger helt enkelt att allt jag tänkt och funderat ut för att verka mer begåvad än jag är skall ses som fritt byte för vem som helst. Av allt jag skrivit och av allt jag publicerat av bilder, finurligheter och begåvade tankar är allt fritt att stjäla, kapa och kopiera utan att ange källan. Ett enda undantag från denna civilrättsliga anarkism är bilden ovan. Den lilla grabben som håller på att lära sig hur en digitalkamera fungerar är mitt älskade lilla Gudbarn. Den grabben vill jag behålla för mig själv. Fan tar den som snor bilden och placerar den i ett sammanhang där copyrighten inte anges. Om så skulle ske kommer jag att kontakta CIGA (Civil Investigation Group of America), och då lär det ta rena hus i helvete eftersom CIGA har tillgång till både Apachehelikoptrar och kärnvapen för sitt uppdrag att skydda enskilda från piratkopiering och stöld av copyrighter. Så håll i hatten alla ni pirater. CIGA ser allt ni gör och handlar alltid efter sitt unika uppdrag.

Nyligen: , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Christina W sa...

Hej
Det var länge sedan. Och nu har jag flyttat. Min blogg har bytt adress
http://metrobloggen.se/godmat
Och om det är ok så länkar jag till dig där.