2007-11-10

Att lära sig livets schack- eller monopolspelIdag är det ett oräkneligt antal vuxna som förfasar sig över hur lätt det är för ungdomar att komma över droger och vapen. Att kombinationen alltid leder till grov kriminalitet är ett axiom eftersom droger och vapen var för sig genererar kriminalitet. Sedan allt för länge har en stor del av vuxenvälden helt tappat fotfästet och det ansvar vi med självklarhet har när det gäller att vara goda vägvisare för det uppväxande släktet.

I själva verket, som jag ser det, har vi överlåtit hela vägvisareansvaret på ungdomarna själva. Givetvis kan ungdomars uppfostran av varandra bara leda till samma ociviliserade tillstånd som William Golding visar i sin bok Flugornas herre, som är en förfärlig skildring om barns hierarki och alla de urtida krafter som ursprungligen styrde hela mänskligheten. Ungdomarna i boken söker tillsammans efter rang, struktur och ordning men finner bara ett kaos som leder dem rakt in i barbariets elaka käftar.

Boken slutar med att de vuxna kommer till undsättning och räddar alla barnen från en säker undergång. Verklighetens verklighet är grymmare än i William Goldings bok eftersom verklighetens vuxna sällan kommer till undsättning. Man kan väl säga att vuxenvärlden fått den värld de förtjänar eftersom vi glömt bort att vara goda mentorer och vägvisare eller inte haft tid eller ork att lära våra barn och ungdomar hur man bäst spelar efter reglerna i livets stora schack- och monopolspel. Nu spelar våra ungar efter helt andra regler än det reglemente som gäller i vuxenvärlden samtidigt som vi vuxna undrar vad vi gjort för fel när vi egentligen inte gjorde någonting. Det enda jag kan säga som slutord är: Sluta protestera Mot Gatuvåldet. Gör något i stället. Bli till Farsor och Morsor! Var närvarande NU eftersom SEDAN är åt helvete för sent!

, , , , , , , , ,

När man köper ett schack- eller monopolspel medföljer spelets regler i kartongen. Dessa är till för att underlätta för de som ännu inte lärt sig reglerna. Reglerna är bra att ha om det uppstår tvist under spelets gång. Deinde Scriptum

1 kommentar:

KRISTDEMOKRATEN sa...

Publicerad i tidningen Kristdemokraten
Torsdagen den 6 december 2007