2008-08-17

Vad i helvete är ett hoax för någotEtt så kallat hoax är en varning om ett virus som inte finns, det vill säga ett elakt rykte som du uppmanas att skicka vidare till alla du känner. Varningarna som brukar cirkulera via e-posten på Internet skrämmer upp människor i onödan.

Varför är hoax ett problem?
Problemet med så kallade hoax är att de skapar en obefogad rädsla hos människor som samtidigt tror att de gör sin omgivning en tjänst genom att skicka vidare dessa falska virusvarningar. Denna oro och stress är egentligen det allra största problemet med ett hoax. De är dessutom tidskrävande att hantera och kostsamma att radera från alla system. Däremot orsakar de egentligen ingen teknisk skada, såvida inte en hel mängd varningar skickas ut samtidigt vilket kan få inkorgarna i till exempel Outlook att överfyllas och systemen att bli mycket långsamma.

Lär dig känna igen hoax
Du bör bli misstänksam om du får ett e-postmeddelande med en varning för något hemskt virus som kan drabba dig och din dator och/eller mobiltelefon och som samtidigt innehåller en uppmaning om att du ska skicka vidare varningen till alla som du känner, till alla som har en mobiltelefon eller liknande. Då är det troligen frågan om ett hoax. Inga trovärdiga källor ber dig att skicka vidare (vidarebefordra) något sådant till alla du känner. Andra inslag som bör göra dig misstänksam är om brevet innehåller ett avancerat tekniskt språk, hänvisar till någon känd organisation eller företag och är skrivet med många versaler och utropstecken. Det är värt att komma ihåg att äkta virusvarningar mycket sällan skickas ut via e-post. Tror du att det ligger någon sanning bakom varningen kan du skicka den till den som är dataansvarig på din arbetsplats, eller kontrollera med någon annan tillförlitlig källa. Vissa företag har infört en regel om att inga användare får vidarebefodra virusvarningar, det är den dataansvarige som har till uppgift att varna.

Vad du kan göra för att skydda dig mot hoax?
Det finns egentligen bara en gyllene regel när det gäller varningar av detta slag, skicka inte vidare. I de allra flesta fall innehåller varningarna falsk och onödig information, men de stjäl både tid och uppmärksamhet från dig och andra. Får du ett mejl med information av detta slag, radera det. Vill du skicka ett litet meddelande till en eller två vänner är det förstås inget problem, men att skicka vidare en virusvarning, som du inte är säker på om den är korrekt eller inte, till alla du känner med en uppmaning att de ska göra detsamma är ingen bra idé.

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , ,
.

Inga kommentarer: